Chính sách bảo mật thông tin

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 Vettime.Blogspot.Com không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang webblog cho một bên thứ ba nào khác.
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng để giao hàng và tư vấn sử dụng sản phẩm.
Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Vettime.Blogspot.Com thu thập bao gồm:
Họ và tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ
Tên sản phẩm
Số lượng 
Thời gian giao nhận sản phẩm

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin cá nhân thu thập Vettime.Blogspot.Com sử dụng cho mục đích sau đây:
- Hỗ trợ khách hàng
- Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang webblog của chúng tôi theo yêu cầu của bạn
- Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
- Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Đối với thông tin cá nhân, Vettime.Blogspot.Com chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về  Nhsang.dt@Gmail.Com 

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân
Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường
hợp sau:
- Hộ kinh doanh Hoàng Sang
- Các đối tác có thực hiện 1 phần dịch vụ cho Vettime.Blogspot.Com. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch.
 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Hộ kinh doanh Hoàng Sang
Địa chỉ: 179 ấp An Thuận, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
Điện thoại: 0939852695
Webblog: vettime.blogspot.com
Email: nhsang.dt@gmail.com 
 

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
 Vettime.Blogspot.Com không thu thập thông tin khách hàng qua trang webblog, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: nhsang.dt@gmail.com hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về 0939852695 
Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu Vettime.Blogspot.Com chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
 

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
Tại Vettime.Blogspot.Com, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:
- Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
- Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
- Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
 Chúng tôi hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Vettime.Blogspot.Com và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích vui lòng liên hệ qua số hotline 0939852695 hoặc email: nhsang.dt@gmail.com