Gáo Tròn Có Móc Treo Cho Gà Chim

Add a review

Descriptions


Gáo tròn mũ có móc cho gà, chim. Đường kính 10 cm, chiều cao 6 cm. Rất tiện lợi khi treo trong bội gà, lồng chim và các loại chuồn động vật khác.

Similar Products

5208109591779280330

Add a review

OPEN THE BOX
Gift for Lucky Customers
Order From 25-01-2020 _ 25-03-2020