Translate

100ml Vime Blue Dung Dịch Sát Trùng Vết Thương Mau Lành Bò Heo Ngựa Chó Mèo Gà Vịt Dê Cừu Thỏ

Add a review
100ml Vime Blue Dung Dịch Sát Trùng Vết Thương Mau Lành Bò Heo Ngựa Chó Mèo Gà Vịt Dê Cừu Thỏ

Descriptions
Công dụng: trị nhiễm trùng vết thương ngoài da. Sát trùng da khu vực chuẩn bị phẩu thuật, nơi tiêm, thiến...
Thành phần: 100ml
Blue methylen ..... 1g
Oxytetracylin .... 500 mg
1,5 _ Pentanedial .... 200mg
Isopropyl .... 25ml
Dung môi vừa đủ 100ml

Similar Products

2874600808867600495

Add a review

Lazada Flash Sales
FreeShipMax 20k _ Đơn tối thiểu 30k
Áp dụng 13/06/2022 - 19/09/2022