Vime Blue Dung Dịch Sát Trùng Vết Thương Mau Lành 100ML

Add a review

Descriptions
Công dụng: trị nhiễm trùng vết thương ngoài da. Sát trùng da khu vực chuẩn bị phẩu thuật, nơi tiêm, thiến...
Thành phần: 100ml
Blue methylen ..... 1g
Oxytetracylin .... 500 mg
1,5 _ Pentanedial .... 200mg
Isopropyl .... 25ml
Dung môi vừa đủ 100ml

Similar Products

2874600808867600495

Add a review

OPEN THE BOX
Gift for Lucky Customers
Order From 25-01-2020 _ 25-03-2020