Translate

Vemedim Fronil Spot - Thuốc Nhỏ Giọt Ngoài Da Trị Ve Bọ Chét Chó Mèo 5 Ống 0.67ml

Add a review
Vemedim fronil spot có công dụng: phòng và điều trị bọ chét, ve và rận trên chó mèo. Sản phẩm duy trì hiệu quả đến 4 tuần đối với ve và bọ chét.

Descriptions


Công dụng: phòng và điều trị bọ chét, ve và rận trên chó mèo. Sản phẩm duy trì hiệu quả đến 4 tuần đối với ve và bọ chét.

Thành phần:
Fipronil ... 100 mg
Exp.qs ... 1 ml

Similar Products

3590274436192279691

Add a review

Lazada Flash Sales
FreeShipMax 20k _ Đơn tối thiểu 30k
Áp dụng 13/06/2022 - 19/09/2022