Thuốc Nhỏ Giọt Ngoài Da Trị Ve Bọ Chét Chó Mèo

Add a review

Descriptions
Công dụng: phòng và điều trị bọ chét, ve và rận trên chó mèo. Sản phẩm duy trì hiệu quả đến 4 tuần đối với ve và bọ chét.

Thành phần:
Fipronil ... 100 mg
Exp.qs ... 1 ml


Similar Products

3590274436192279691

Add a review

OPEN THE BOX
Gift for Lucky Customers
Order From 25-01-2020 _ 25-03-2020