Pen Kẹp Kim, Kẹp Mạch

Add a review

Descriptions


Pen là dụng cụ thiết yếu trong ngoại khoa thú y. Pen dùng để kẹp kim lúc may vết thương, trong quá trình giải phẩu thì kẹp ở những chỗ chảy máu để ngăn máu chảy ra ngoài.

Similar Products

847298657313720825

Add a review

OPEN THE BOX
Gift for Lucky Customers
Order From 25-01-2020 _ 25-03-2020