Kéo Phẩu Thuật Thú Y

Add a review

Descriptions



Kéo phẩu thuật thú y. Được dùng để cắt cơ, cắt da, cắt lông, cắt chỉ, cắt băng keo. Nói chung cái gì cắt tiện thì cắt.

Similar Products

3511602028615910857

Add a review

OPEN THE BOX
Gift for Lucky Customers
Order From 25-01-2020 _ 25-03-2020