Dây Dắt Và Vòng Cổ Inox Size XL

Add a review

Descriptions
Dây dắt và vòng cổ bằng inox sáng, đẹp, bền. Dây dắt dài 150 cm và vòng cổ dài 60 cm. Vòng cổ có thể nối vào dây dắt cho dài thêm.

Similar Products

6896626053672905518

Add a review

OPEN THE BOX
Gift for Lucky Customers
Order From 25-01-2020 _ 25-03-2020