Dây Dắt Và Vòng Cổ Inox Size M

Add a review

Descriptions
Dây dắt và vòng cổ bằng inox sáng, đẹp, bền. Dây dắt dài 120 cm và vòng cổ dài 40 cm. Vòng cổ có thể nối vào dây dắt cho dài thêm.

Similar Products

753372745776943816

Add a review

OPEN THE BOX
Gift for Lucky Customers
Order From 25-01-2020 _ 25-03-2020