Dây Dắt Và Vòng Cổ Inox Size L

Add a review

Descriptions


Dây dắt và vòng cổ bằng inox sáng, đẹp, bền. Dây dắt dài 130 cm và vòng cổ dài 50 cm. Vòng cổ có thể nối vào dây dắt cho dài thêm.

Similar Products

6729861273813813033

Add a review

Congrats, you have gift today
Chúc mừng, hôm nay bạn có quà
Áp dụng cho đơn hàng đầu tiên