Dây Dắt và Vòng Cổ Inox Cho Mèo và Chó Size S

Add a review

Descriptions
Dây dắt và vòng cổ bằng inox sáng, đẹp, bền. Dây dắt dài 110 cm và vòng cổ dài 30 cm. Vòng cổ có thể nối vào dây dắt cho dài thêm.

Similar Products

6586114269857813360

Add a review

Congrats, you have gift today
Chúc mừng, hôm nay bạn có quà
Áp dụng cho đơn hàng đầu tiên