Combo Dây Dắt Và Yếm Vải Dù

Add a review

Descriptions
Dây dắt dài 120 cm, ngang 1 cm. Yếm dài 40 cm, ngang 9 cm (khoảng cách giữa 2 chân trước). Khách thích màu nào thì nhắn tin cho shop biết để gửi đúng màu. Nếu khách không nhắn thì có màu nào mình gửi màu đó.

Similar Products

6769212310292110000

Add a review

OPEN THE BOX
Gift for Lucky Customers
Order From 25-01-2020 _ 25-03-2020