5 XI LANH 1ML VÀ 5 XI LANH 3ML

Add a review

Descriptions

Đây là combo gồm 10 xi lanh 1cc hoặc 3 cc hoặc 3 xi lanh 20 cc. Nếu khách không yêu cầu gì thêm thì mình gửi mặc định là 5 xi lanh 1cc và 5 xi lanh 3 cc. 
Xi lanh mũ có thể dùng tiêm động vật nhỏ hoặc cho uống hoặc có thể dùng vào các công việc thường ngày khác.

Similar Products

3963970177914970369

Add a review

OPEN THE BOX
Gift for Lucky Customers
Order From 25-01-2020 _ 25-03-2020