Vaccine Nui-Cát-Xơn (Gà Rù) 5 ML 20 Liều

Add a review

Descriptions
Công Dụng:
Dùng để tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh Nui-Cát-Xơn cho gia cầm (gà, các loại chim)
Cách Dùng:
Nhỏ vào mắt, mũi, miệng mỗi con từ 4 - 5 giọt hoặc hòa vào nước cho uống.
Sử dụng vaccine cho gà, chim từ 1 tuần tuổi.

Similar Products

6042357426771945617

Add a review

OPEN THE BOX
Gift for Lucky Customers
Order From 25-01-2020 _ 25-03-2020