Máng Mủ Bồ Câu Gà 10 Cm

Add a review

Descriptions


Máng ăn, uống cho bồ câu gà. Máng có 2 ngàm nên treo vào lồng bồ câu hoặc bội gà dễ dàng. Dễ dàng vệ sinh, độ bền cao.

Similar Products

5659654285557594893

Add a review

OPEN THE BOX
Gift for Lucky Customers
Order From 25-01-2020 _ 25-03-2020