Máng Ăn Cho Gà Vịt Size M

Add a review

Descriptions
Máng ăn cho gà vịt, phù hợp với chăn nuôi nông hộ hoặc trang trại lớn. Mỗi máng dùng cho khoảng 20 con. Size S cho gia cầm nhỏ, Size M cho gia cầm lớn.


Similar Products

7335494361738480369

Add a review

Congrats, you have gift today
Chúc mừng, hôm nay bạn có quà
Áp dụng cho đơn hàng đầu tiên