Máng Ăn Cho Gà Vịt Size M

Add a review

Descriptions


Máng ăn cho gà vịt, phù hợp với chăn nuôi nông hộ hoặc trang trại lớn. Mỗi máng dùng cho khoảng 20 con. Size S cho gia cầm nhỏ, Size M cho gia cầm lớn.

Similar Products

7335494361738480369

Add a review

OPEN THE BOX
Gift for Lucky Customers
Order From 25-01-2020 _ 25-03-2020