Úm Chim, Gà, Vịt và Gia Cầm Khác 10G

Add a review

Descriptions


Coli Terra dùm cho gia cầm mới nở cho đến 7 ngày tuổi.
Giúp ngừa tiêu chảy, lớn nhanh, chuyển hóa FCR tốt.
Giúp xây dựng bộ xương vững chắc ở giai đoạn đầu đời.Similar Products

1256321437689252589

Add a review

OPEN THE BOX
Gift for Lucky Customers
Order From 25-01-2020 _ 25-03-2020