Descriptions


Thành Phần:
Tylosin tartrate ............ 100 mg
Colistin Sulfate .............200.000 UI
Công dụng và cách dùng:
Gà, vịt, ngang, ngỗng, chim cút: Thường có các bệnh tiêu chảy phân xanh, vàng, trắng.
-Dưới 1 kg thể trọng: 1 - 2 giọt/ con/ lần
-Trên 1 kg: 3 -4 giọt/ con/ lần
Similar Products

2239109467476183727

Add a review

OPEN THE BOX
Gift for Lucky Customers
Order From 25-01-2020 _ 25-03-2020