Phar D.O.C - Đặc Trị Đậu Gà, Đậu Chim, Viêm Da Mủ 10 ML

Add a review

DescriptionsPhar D.O.C đặc trị đậu gà, đậu chim, viêm da mủ.
Hòa nước cho uống hoặc nhỏ trực tiếp vào miệng: 1ml/ 4kg thể trọng/ ngày.
Thành phần trong 10 ml có:
Oxytetracyline HCl: 360 mg
Colistin sulfate: 2 MIU
Dung môi vừa đủ 10 ml


Similar Products

7366902843779395231

Add a review

OPEN THE BOX
Gift for Lucky Customers
Order From 25-01-2020 _ 25-03-2020