DescriptionsĐặc trị cảm cúm cho gia súc và gia cầm. Hạ nhiệt giảm đau nâng cao sức đền kháng.
Là loại thuốc nên dùng thường xuyên cho chim cảnh, gà, vịt và các loại gia súc, gia cầm khác.


Similar Products

1475643984329896433

Add a review

OPEN THE BOX
Gift for Lucky Customers
Order From 25-01-2020 _ 25-03-2020