Translate

Norflox - Đặc Trị Chướng Diều, Phân Trắng Lợn Con, Khò Khè Gà, Khẹt Vịt 10ML

Add a review

Descriptions
Đặc trị: tiêu chảy phân trắng lợn con, khò khè gà, khẹc vịt.
Lợn con: Tiêu chảy phân trắng, ủ rũ, bỏ ăn, phù đầu, phù mặt, co giật, tím tai, đỏ da.
Gà: Xả cánh, mào thâm, khô chân, chướng diều, hen, phù đầu.
Vịt, ngan: Kêu khẹc, chảy nước mũi, ngẹo cổ, bại chân, phân trắng, phân xanh.Similar Products

6327140602128762853

Add a review

Lazada Flash Sales
FreeShipMax 20k _ Đơn tối thiểu 30k
Áp dụng 13/06/2022 - 19/09/2022