Fenbensol - Thuốc Xổ Lãi 1 Liều Duy Nhất 10G

Add a review

Descriptions


Thuốc xổ lãi 1 liều duy nhất an toàn hiệu quả cho gia súc và gia cầm. 
Cách dùng: trộn vào thức ăn hoặc pha nước uống.
Similar Products

4137841606736837107

Add a review

OPEN THE BOX
Gift for Lucky Customers
Order From 25-01-2020 _ 25-03-2020