DescriptionsAmoxypen đặc trị bệnh đường hô hấp và tiêu hóa. Sản phẩm mới, chất lượng cao, có hoạt phổ rộng, tác dụng nhanh, mạnh và không kháng thuốc.
Thành phần:
Amoxycillin tryhidrat: 0.5g
Tá dược vừa đủ: 10g
Similar Products

1337114850076329182

Add a review

OPEN THE BOX
Gift for Lucky Customers
Order From 25-01-2020 _ 25-03-2020