Translate

Vòng Cổ Dù Cho Chó Mèo - Có Chuông và Không Có Chuông

Add a review

Descriptions


Vui lòng chọn size và nhắn tin cho shop! (Please select size and message to seller!) Size XS: 1.5 x 30 cm Size S: 2 x 36.5 cm Size M: 2.5 x 40 cm Size XM: 3 x 42 cm Size L: 3.7 x 53 cm
Chỉ có size XS và size S là có chuông.


Similar Products

337592872132990493

Add a review

Lazada Flash Sales
FreeShipMax 20k _ Đơn tối thiểu 30k
Áp dụng 13/06/2022 - 19/09/2022

Liên Hệ Bsty Sang