Nova Mectin 0.25% - Đặc Trị Ghẻ, Giun Tròn, Bọ Chét, Ve Bét 20ML

Add a review

Descriptions  • Nội ngoại ký sinh trùng. Phòng ngừa và điều trị các loại giun tròn như: giun đũa, giun phổi, giun thận, giun tim, cháy rận, ve bet, bọ chétSimilar Products

5583728818380468100

Add a review

Congrats, you have gift today
Chúc mừng, hôm nay bạn có quà
Áp dụng cho đơn hàng đầu tiên