HIKARI 08470 HI - GROWTH - THỨC ĂN TĂNG TRỌNG CHO CÁ KOI VIÊN NỔI LỚN 2KG

Add a review

Descriptions

Đây là loại thức ăn hoàn chỉnh dành cho cá koi mà bạn muốn tăng trọng.
Hơn 30ºC: Ngừng cho ăn, thử cho ăn loại thức ăn khác của Hikari như Hikari wheat - germ.
20 - 30ºC: Cho ăn từ 2 đến 4 lần mỗi ngày, hoặc cho ăn nhiều lần hơn với một lượng nhỏ.
15-20ºC : Cho ăn từ 1 đến 2 lần mỗi ngày.
10-15ºC: Ngừng cho ăn, thử cho ăn loại thức ăn dễ tiêu hóa hơn như Hikari Wheat - germ. 

Similar Products

7221784794209118953

Add a review

OPEN THE BOX
Gift for Lucky Customers
Order From 25-01-2020 _ 25-03-2020