Translate

AFP 316019 VINTAGE - CÂY MÈO LEO 3 TẦNG

Add a review

Descriptions


Cây mèo leo 3 tầng sẽ giúp bạn tiết kiệm không gian và cho mèo một khu sinh hoạt đầy đủ nhất. Mèo sẽ leo lên cao khi vui chơi và nghỉ ngơi ở dưới khi cần ngủ.
Kích thước: 50 x 50 x 148 cm

Similar Products

286557043601054014

Add a review

Lazada Flash Sales
FreeShipMax 20k _ Đơn tối thiểu 30k
Áp dụng 09/05/2022 - 09/06/2022