Xổ Nội Ngoại Ký Sinh Cho Các Loài Cá Q - Tops 100G

Add a review

Descriptions


Công Dụng:
- Q_Tops là loại tẩy ký sinh trùng hiệu quả, diệt ký sinh trùng đường ruột cho tất cả các loại cá.
- Diệt trừ trứng, ấu trùng của giun, sán và giun sán trưởng thành, kể cả giun đũa, sán xơ mít.
- Tăng khả năng bắt mồi của cá và tỉ lệ phát triển.
- Ngăn ngừa hiện tượng cá tắt mật, vàng da, vàng thịt.

Similar Products

3645204336178605609

Add a review

OPEN THE BOX
Gift for Lucky Customers
Order From 25-01-2020 _ 25-03-2020