Khai Tập Ăn Cho Gà Con 40 x 40 x 4 Cm

Add a review

Descriptions
Dùng cho gà, vịt con tập ăn trong 1 hoặc 2 tuần đầu. Mỗi khai phù hợp cho khoảng 40 con.
Chất liệu bằng mũ dẽo chắc chắn.
Kích thước: 40 x 40 x 4 cm 

Similar Products

4426846012495087891

Add a review

Congrats, you have gift today
Chúc mừng, hôm nay bạn có quà
Áp dụng cho đơn hàng đầu tiên