Thuốc Nhỏ Giọt Ngoài Da Trị Ve Bọ Chét Chó Mèo

Add a review

Descriptions
Công dụng: phòng và điều trị bọ chét, ve và rận trên chó mèo. Sản phẩm duy trì hiệu quả đến 4 tuần đối với ve và bọ chét.

Thành phần:
Fipronil ... 100 mg
Exp.qs ... 1 ml


Similar Products

3590274436192279691

Add a review

Congrats, you have gift today
Chúc mừng, hôm nay bạn có quà
Áp dụng cho đơn hàng đầu tiên