Translate

Lutalyse Zoetis Làm Tiêu Thể Vàng và Thúc Đẻ 2 ML Chiết Lẻ

Add a review

Descriptions


Trâu Bò Ngựa:
1. Kiểm soát hiệu quả hơn thời gian lên giống và rụng trứng trong chu kỳ lên giống của trâu bò và ngựa.
2. Làm tiêu thể vàng đang hoạt động giúp con vật lên giống lại.
3. Trục thai ở trâu bò ngựa.
4. Kích đẻ ở trâu bò.
5. Điều trị viêm tử cung mãn tính và mủ trong tử cung của trâu bò.
6. Kiểm soát gieo tinh hay phối giống ở trâu bò.

Heo:
1. Kích đẻ cho heo nái trong vòng 3 ngày so với ngày đẻ dự kiến.
2. Tăng cường co bóp tử cung, tống sạch nhau và sản dịch sau khi sinh, ngăn ngừa viêm tử cung.
3. Rút ngắn khoảng cách từ cai sữa đến lên giống lại và cai sữa đến gieo tinh trên những đàn nái có vấn đề sinh sản.
4. Làm tiêu thể vàng và phá hủy các u nang trên buồn trứng là nguyên nhân làm heo nái chậm lên giống sau cai sữa, hoặc không lên giống sau cai sữa.
5. Nâng cao tỉ lệ thụ thai và số heo con đẻ ra được chọn nuôi nhiều hơn.
6. Kích thích tiết prolactin, tăng sản lượng sữa.
7. Pha trong tinh dịch nhằm nâng cao tỉ lệ đậu thai. 

Similar Products

3496432383533801794

Add a review

Lazada Flash Sales
FreeShipMax 20k _ Đơn tối thiểu 30k
Áp dụng 13/06/2022 - 19/09/2022