Translate

10 Cây Kim Số 9 ( Số 7/ 12/ 16) Chích Gà, Vịt, Heo Con

Add a review

Descriptions
Kim thú y có 4 số: 7, 9, 12, 16. Khi đặt hàng vui lòng chọn 1 số vì giá bằng nhau. Tùy vào kích thước con vật mà chọn loại kim. Ví dụ, chí gia cầm như gà, vịt, chim, ta chọn số 7 hoặc số 9. Chích heo con ta chọn số 9, heo từ 15 - 30 kg ta chọn số 12, heo trên 30 kg ta chọn số 16. Bò con ta chích số 12 hoặc 16, bò lớn thì số 16.

Similar Products

7708019177293442978

Add a review

Lazada Flash Sales
FreeShipMax 20k _ Đơn tối thiểu 30k
Áp dụng 13/06/2022 - 19/09/2022