Translate

Tylo Coli _ Đặc Trị Tiêu Chảy Phân Trắng, Xanh, Vàng, Khò Khè, Xù Lông 10ML

Add a review

Descriptions
Thành Phần:
Tylosin tartrate ............ 100 mg
Colistin Sulfate .............200.000 UI
Công dụng và cách dùng:
Gà, vịt, ngang, ngỗng, chim cút: Thường có các bệnh tiêu chảy phân xanh, vàng, trắng.
-Dưới 1 kg thể trọng: 1 - 2 giọt/ con/ lần
-Trên 1 kg: 3 -4 giọt/ con/ lần
Similar Products

2239109467476183727

Add a review

Lazada Flash Sales
FreeShipMax 20k _ Đơn tối thiểu 30k
Áp dụng 13/06/2022 - 19/09/2022