Vòng Cổ Dù Cho Chó Mèo - Có Chuông và Không Có Chuông

Add a review

Descriptions


Vui lòng chọn size và nhắn tin cho shop! (Please select size and message to seller!) Size XS: 1.5 x 30 cm Size S: 2 x 36.5 cm Size M: 2.5 x 40 cm Size XM: 3 x 42 cm Size L: 3.7 x 53 cm
Chỉ có size XS và size S là có chuông.
Similar Products

337592872132990493

Add a review

Congrats, you have gift today
Chúc mừng, hôm nay bạn có quà
Áp dụng cho đơn hàng đầu tiên