Procin 50A - Đặc Trị Khàn Giọng, Sã Cánh, Tiêu Chảy Ở Chim Cảnh và Gia Cầm 10ML

Add a review

DescriptionsĐiều trị viêm phổi: CRD và CCRD, viêm ruột: ecoli, thương hàn, phù thủng trên gia súc và gia cầmSimilar Products

2227248025207479492

Add a review

Congrats, you have gift today
Chúc mừng, hôm nay bạn có quà
Áp dụng cho đơn hàng đầu tiên