Floject 400 INJ - Đặc Trị Hô Hấp, Sưng Khớp, Tiêu Chảy 100 ML

Add a review

Descriptions

Đặc trị hô hấp viêm khớp tiêu chảy trên gia súc. Hiệu quả đặc biệt với bệnh tụ huyết trùng, phó thương hàng, viêm phổi dính sườn, ngồi thở như chó
Similar Products

5889804875977620518

Add a review

Congrats, you have gift today
Chúc mừng, hôm nay bạn có quà
Áp dụng cho đơn hàng đầu tiên