Translate

Eucamphor Giảm Ho, Trợ Tim, Long Đờm Dễ Thở 100 ML

Add a review

DescriptionsLong đờm thế hệ mới có trợ tim, hỗ trợ hiệu quả các bệnh về phổi, khí quản, phế quản và phế nang
Hỗ trợ hô hấp, long đờm
Hỗ trợ tim mạch
Hỗ trợ điều trị tốt các bệnh về phổi và tim


Similar Products

7905258220905418693

Add a review

Lazada Flash Sales
FreeShipMax 20k _ Đơn tối thiểu 30k
Áp dụng 09/05/2022 - 09/06/2022